Configuration Manager Trigger Client Scan using CMD

Bazı durumlarda Client Action bölümünde bulunan başlıkları elle ya da bir script içinden tetiklemeniz gerekebilir.
Aşağıdaki tablolarda WMI ve Powershell üzerinden tetikleme komutlarını bulabilirsiniz.

Client Agent

WMI Command

Application Deployment Evaluation Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000121}” /NOINTERACTIVE
Discovery Data Collection Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000003}” /NOINTERACTIVE
File Collection Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000010}” /NOINTERACTIVE
Hardware Inventory Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000001}” /NOINTERACTIVE

 

Silmek için:
WMIC /namespace:\\root\ccm\invagt path inventoryActionStatus where InventoryActionID=”{00000000-0000-0000-0000-000000000001}” DELETE /NOINTERACTIVE

Machine Policy Retrieval Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000021}” /NOINTERACTIVE
Machine Policy Evaluation Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000022}” /NOINTERACTIVE
Software Inventory Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000002}” /NOINTERACTIVE
Software Metering Usage Report Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000031}” /NOINTERACTIVE
Software Updates Assignments Evaluation Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000108}” /NOINTERACTIVE
Software Update Scan Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000113}” /NOINTERACTIVE
State Message Refresh WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000111}” /NOINTERACTIVE
User Policy Retrieval Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000026}” /NOINTERACTIVE
User Policy Evaluation Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000027}” /NOINTERACTIVE
Windows Installers Source List Update Cycle WMIC /namespace:\\root\ccm path sms_client CALL TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000032}” /NOINTERACTIVE
Client Agent

Powershell Command

Application Deployment Evaluation Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000121}”
Discovery Data Collection Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000003}”
File Collection Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000010}”
Hardware Inventory Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000001}”
Machine Policy Retrieval Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000021}”
Machine Policy Evaluation Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000022}”
Software Inventory Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000002}”
Software Metering Usage Report Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000031}”
Software Update Deployment Evaluation Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000114}”
Software Update Scan Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000113}”
State Message Refresh Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000111}”
User Policy Retrieval Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000026}”
User Policy Evaluation Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000027}”
Windows Installers Source List Update Cycle Invoke-WMIMethod -ComputerName $Server -Namespace root\ccm -Class SMS_CLIENT -Name TriggerSchedule “{00000000-0000-0000-0000-000000000032}”

NOT:
Komutları bir notepad açıp oraya yapıştırın ve tırnak işaretlerini düzeltiniz.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.sertactopal.com/configuration-manager-trigger-client-scan-using-cmd

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.