SCVMM 2012 Delete Logical Network

SCVMM 2012’de Logical Network silmek istediğinizde aşağıdaki bir uyarı alabilirsiniz.
“VMM is unable to delete the static IP address pool because it has allocated IP addresses.”

Bunun sebebi silmek istediniz Network objesinin kullanılıyor olmasıdır.

Çözüm :

SCVMM powershell komut işlemcisi açılır ve sırayla aşağıdaki komutlar girilir. –Subnet olan yere silmek istediğiniz objedeki subneti girmelisiniz.

$IPAddressPool = Get-SCStaticIPAddressPool -IPv4 -Subnet “10.1.0.0/16”
$IPAddress = Get-SCIPAddress -StaticIPAddressPool $IPAddressPool
ForEach ($ip in $IPAddress) {Revoke-SCIPAddress -AllocatedIPAddress $ip}

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.sertactopal.com/scvmm-2012-delete-logical-network

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.