Potential SQL Server Performance issue Caused by Change Tracking Retention Period

SCCM 1810 sürümü ile birlikte Upgrade öncesinde yapılan Prerequisite Check işlem adımlarında SQL Backlog kontrollüde yapılmaya başlandı.
Backlog kısaca kuyrukta işlem yapılması beklenen işler gibi özetlenebilir. SCCM için bu değer 5 gündür. Prerequisite Check sihirbazı bu değeri 7 günün üstünde bir değerde tespit ederse aşağıdaki uyarıyı oluşturmaktadır.

Potential SQL Server Performance issue Caused by Change Tracking Retention Period
[Completed with warning]:The site database has a backlog of SQL change tracking data. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2027576

 

Bu uyarı Upgrade işlemini yapmamıza engel olmamakla birlikte uyarı almadan devam etmek isteyenler için arkadaki işlerin işlenmesini tetikleyerek uyarı mesajını ortadan kaldırabilirsiniz. Bu işlemi güncelleme işleminden sonra da yapabilirsiniz.

Bu işlemi yapabilmemiz için SCCM’in veri tabanına Dedicated Administrator Connection yöntemi ile bağlanmamız gerekli. Bu bağlantıyı SQL Server Management Studio üzerinden aşağıdaki şekilde gerçekleştirmemiz mümkün.

Server Name alanına Admin:SQLSunucuAdı\SQLInstanceName şeklinde giriş yapmalısınız. Benim ortamımda SQL default Instance olarak yüklü olduğu için sunucu adını yazmam yeterli.

Connect butonuna bastığınızda aşağıdaki gibi bağlandığınıza emin olunuz.

İlk komutumuz durumu sorgulamak için kullanılıyor. Sorguyu yazıp klavyeden F5 butonuna basarak sorguyu çalıştırınız. Bakmamız gereken “CT_Days_Old” sütunu bu değer 7 günden fazla olmamalı.

USE <ConfigMgr database name>

EXEC spDiagChangeTracking

 

İkinci komutumuz ile kuyrukta bekleyen işlerin yapılmasını tetikliyoruz. Bu işlem ortamınıza göre uzun sürebilir (1-2 saat)

USE <ConfigMgr database name>

EXEC spDiagChangeTracking @CleanupChangeTracking = 1

Üçüncü komutumuz ile durumu takip ederek işlenen işlemleri görebiliriz.

SELECT * FROM vLogs WHERE ProcedureName = ‘spDiagChangeTracking’

 

 

Birinci komutu tekrar çalıştırdığımızda “CT_Days_Old” değerini güncel halini görebiliriz. Bu değer 7 ve daha altında olduğunda Prerequisite Check sihirbazı uyarı mesajı vermeyecektir. Bu yüzden güncelleme işlemine devam edebilirsiniz.

 

Kaynak: https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/core/servers/deploy/install/list-of-prerequisite-checks#bkmk_changetracking

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.sertactopal.com/potential-sql-server-performance-issue-caused-by-change-tracking-retention-period

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.