NOD32 Otomatik Yükleme Script

NOD32 kullananların işlerini kolaylaştıracak bir script’i sizlerle paylaşmak istedim.
Script bilgisayar açıldığında Login ekranında sistemde NOD32 AV kurulumu, kurulu ise admin olan kişinin belirttiği versiyonda mı diye bakıyor ((set versionv=)satırı). Bu koşullar doğrulanıyorsa bir şey yapmıyor. Eğer doğrulama başarısız olursa işletim sistemi türüne bakıyor 32bit mi yoksa 64bit mi bunuda tespit ettikten sonra ağ üzerinde paylaşılmış bir klasörde bulunan ilgili setup dosyasını çalıştırarak katılımsız bir kurulum sağlıyor.
Kullanıcı NOD32 yi uninstall etse dahi sistem bir sonraki açılışında yine aynı kontrölleri yapacağından otomatik olarak kurulum yeniden yapılacak.
Bir diğer avantajıda bir bilgisayarı domain’e aldığınızda bu script çalışacağı için siz birşey yapmadan NOD32 AV kurulumu otomatik olarak gerçekleşecek.
NOD32′ nin yeni sürümü çıktığında script içindeki versiyon numarasını değiştirip paylaşımdaki klasöre güncel setup dosyalarını atmanız yeterli. Bilgisayarların sonraki açılışlarında tüm sistemi güncellemiş olacaksınız.
Kurulum esnasında kullanıcı local admin yetkilerine sahip olmasa bile sorunsuz olarak yükleme gerçekleşecektir.
Script’i kullanmak için aşağıdaki dosyayı BAT dosyası olarak kaydedip Active Director’de bir Group Policy oluşturup Computer’lara “Startup Script” olarak tanımlayın. Bilgisayarlar açıldığında script çalışacaktır. Bazı sistemlerde 2 kere restart gerekebilir.

NOT: Script bilgisayar hesaplarına uygulandığı için uyguladığınız Organizational Units içinde bilgisayar hesaplarının olduğundan emin olun. Yada Script’i Domain seviyesinden uygulayınız.
NOT2: Script’deki Kırmızı ile yazılı açıklamaları silmeyi unutmayın. 🙂

@echo off
cls
set versionv=4.2.71.2 (Bu alana doğruluğunu denetlemek istediğiniz versiyonu yazınız)
set regpath=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info
FOR /F “tokens=3 delims= ” %%A IN (‘reg query “%regpath%” /v ProductVersion’) DO SET Vers=%%A
ECHO Versiyonu durumu=%Vers%
IF %versionv%==%Vers% GOTO END
cls
if “%PROCESSOR_ARCHITECTURE%”==”AMD64” goto 64BIT
net use /persistent:no u: \\192.168.5.1\nod32 /user:Domainadiniz\administrator 1234
msiexec /i \\192.168.5.1\nod32\setup.msi /passive (paylaşımdaki klasör bilgileri)
goto END

:64BIT
net use /persistent:no u: \\192.168.5.1\nod32 /user:Domainadiniz\administrator 1234
msiexec /i \\192.168.5.1\nod32\setupX64.msi /passive (paylaşımdaki klasör bilgileri)
:END

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.sertactopal.com/nod32-otomatik-ykleme-script

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.