Active Directory Recycle Bin Özelliğinin Aktif Hale Getirilmesi ve Kullanımı

Active Directory Recycle Bin özelliği hayatımıza Server 2008R2 ile gelen bir özelliktir. Amaç silinen bir objenin geri getirilebilmesidir. Default olarak kapalı gelen bu özellik konsol’ dan ya da komut satırından aktif hale getirilebilir.
Bu özelliğin kullanılabilmesi için Forest functional seviyenizin 2008R2 olması zorunludur.

Önemli Uyarı: Bu özellike aktif hale geldikten sonra kapatılamaz.

Konsol’ dan aktifleştirmek için “Active Directory Administrative Center” konsolu açılır, sol menüden domain adı tıklanır ve “task pane” de bulunan “Enable Recycle Bin” link’i tıklanır.

Komut satırından aktifleştirmek için PowerShell üzerinden aşağıdaki komut kullanılır.

Enable-ADOptionalFeature –Identity ‘CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration, DC=sertactopal,DC=local’ –Scope ForestOrConfigurationSet –Target ‘sertactopal.local’

Özelliğin Kullanımı:

İlk olarak yapmak istediğim bilgilendirme bu özellik kapalı iken silinen kullanıcılar bu özellik aktif hale getirildiğinde geri getirilemez.

Silinen objeleri konsoldan geri getirebilmek için ““Active Directory Administrative Center” açılır ve domain adı tıklanır. Sonrasında “Deleted Objects” e girilir.


Geri almak istediğiniz kullanıya sağ tıl ile eski bulunduğu yere yada başka bir OU altına dönmeniz mümkün.

Geri alma işlemini Powershell üzerinden yapmak için aşağıdaki komut kullanılır.

Get-ADObject -Filter {displayName -eq “User1”} -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

NOT: Kullanıcı geri alındığında üye olduğu gurup bilgileri de geri gelir.

 

Kaynak :
http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/dd379481(v=ws.10).aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd379509(v=WS.10).aspx

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.sertactopal.com/active-directory-recycle-bin-ozelliginin-aktif-hale-getirilmesi-ve-kullanimi

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.