Configuration Manager Site Maintenance Tasks

Bu yazıda Configuration Manager Site Maintenance Tasks’larını açıklamaya çalışacağım.

Site Maintenance ayarları CM ortamımız için bakım işlemlerini otomatize etmeye yarayan görevler barındırır.
Site Configuration > Sites > Site Maintenance şeklinde bu görevlere ulaşabilirsiniz.

Delete Inactive Client Discovery Data

 • Konsol üzerinde Inactive olarak görünen bilgisayarların bulunması ve veritabanından silinmesi için kullanılır.
 • Sadece CM ajanı yüklü olan bilgisayar için çalışır.
 • Delete Aged Discovery Data ayarı ile bu ayar aynı değildir.
 • Bu ayarı Enable ederseniz değerini Enable Heartbeat Discovery değerinden daha yüksek bir değer olarak girin.
 • Bu ayar Client’ların

Backup Site Server

 • Configuration Manager veritabanı ve CM yükleme mediasının yedeğini almak için kullanılır. DB yedeklemesi için kullanılması tavsiye edilir. Ancak tam olarak CM ortamınızdaki her şeyin yedeğini almaz.

Check Application Title with Inventory Information

 • Yazılım envanteri ve Asset Intelligence kataloğu arasında yazılım başlıklarının tutarlılığını korumak için bu kullanılır.

Clear Install Flag – Clear Undiscovered Clients

 • Client re-discover işlemi esnasında Heartbeat discovery göndermeyen bilgisayarlar için ajan yüklü bilgisini kaldırır.
 • Ajan yüklü bilgisi olmayan bilgisayarlara Client Push install ayarı otomatik olarak ajan yüklemeye çalışır.
 • Bu ayarın Default olarak kapalı gelir ve Enable edildiğinde Default değeri 21 gündür.
 • Heartbeat discovery ayarı bu ayar ile ilişkilidir ve onun Default değeri 7 gündür.
 • Bu ayarın değeri Heartbeat discovery ayarından büyük olmalıdır. Aksi taktirde bilgisyarlara gereksiz yere ajan yükleme işlemi gerçekleşir.

Örnek: Heartbeat discovery 7 gün Clear Install Flag 21 gün (ikiside Default Değerler) Bu ayarların olduğu bir ortamda 7 gündür Heartbeat discovery yollamamış olan bilgisayarlarda ajan olsa bile 21 gün sonra Client Push Install ayarı eğer açıksa o bilgisayarlara yeniden ajan yükleme işlemi başlatılır.

Delete Aged Application Request Data

 • Gelen Uygulama isteklerini temizler.

Delete Unused Application Revisions

 • Artık kullanılmayan uygulama revizyonlarını temizler.

 

Delete Aged Client Download History

 • Client’ların download ettikleri içeriklerin kaynaklarının bilgisini temizlemek için kullanılır. Bu bilgiyi Client Data Source Dashboard’dan görebilirsiniz. Temizliği sık yaparsanız Dashboard verileriniz gider.

Delete Aged Client Operations

 • Client’lara yaptığınız tüm işlemlere ait bilgilerin temizliği için kullanılır. Update kontrol, Script çalıştırma, makine yada kullanıcı ilkesi alma gibi bilgilerin ne kadar güncel olanını görmek istiyorsanız ayarı ona göre düzenlemelisiniz.

Delete Aged Client Presence History

 • Client’ların online status ve client notification geçmişlerini temizlemek için kullanılır.

Delete Aged Cloud Management Gateway Traffic Data

 • CMG’den hizmet alan Client’lara ait aşağıdaki bilgilerin temizliği için kullanılır.
  • The number of requests
  • Total request bytes
  • Total response bytes
  • Number of failed requests
  • Maximum number of concurrent requests

Delete Aged CMPivot Results

 • CMPivot soruları ile elde edilen bilgilerin temizliği için kullanılır.

Delete Aged Collected Diagnostic Files

 • Client’lardan toplanan Diagnostics datalarının temizliği için kullanılır. Bu datalar Site Server’da Inboxes\sinv.box\FileCol dizininde saklanır.

Delete Aged Collected Files

 • Collect file ayarı ile toplanan dosyaları Database’den silmek için kullanılır. Toplanan dosyalar Inboxes\sinv.box\FileCol dizininde saklanır.


Delete Aged Computer Association Data

 • Önceden yapılmış işletim sistemi dağıtım bilgisini temizler. Bu bilgi Task Sequence kullanımında kullanıcının User State datalarını restore ederken kullanılır.

Delete Aged Console Connection Data

 • CM sunucusuna yapılan Konsol bağlantı bilgilerini DB’den temizler.

Delete Aged Delete Detection Data

 • Veritabanından veri çıkaran harici sistemler tarafından kullanılan eski veri değişikliği bilgilerini siler. Örnek CAS – Primary Site

Delete Aged Device Wipe Record

 • Mobil cihaz silme eylemleriyle ilgili eski verileri veritabanından silmek için kullanılır.

Delete Aged Discovery Data

 • Eski Discovery bilgilerini Veritabanından silmek için kullanılır. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir.
  • Heartbeat discovery
  • Network discovery
  • Active Directory discovery methods: System, User, and Group

Delete Aged Distribution Point Usage Stats

 • Belirli bir süreden daha uzun süre saklanan Distribution Point kullanım istatistik bilgisini temizler.

Delete Aged Endpoint Protection Health Status History Data

 • Eski Endpoint Protection datalarını temizler.

Delete Aged Enrolled Devices

 • Belirli bir süre boyunca CM’ye herhangi bir bilgi bildirmeyen mobil cihazlarla ilgili eski verileri site veritabanından silmek için kullanılır. Bu task MDM e kayıtlı cihazlar için geçerlidir.

Delete Aged Exchange Partnership

 • Exchange Connector kullanılan ortamlarda Exchange Server Connector tarafından yönetilen mobil cihazlarla ilgili eskiyen verileri silmek için kullanılır.

Delete Aged Inventory History

Belirli bir süreden daha uzun süredir saklanan envanter verilerini veritabanından silmek için kullanılır.

Delete Aged Log Data

 • Sorun giderme için kullanılan günlük verilerini veritabanından silmek için kullanılır.

Delete Aged Notification Task History

 • Client Notification kullanılarak yapılan işlem geçmişini temizlemek için kullanılır.

Delete Aged Passcode Records

 • Windows Phone cihazlarının eski Parola Sıfırlama verilerini silmek için hiyerarşinizin en üst düzey sitesinde bu görevi kullanın. Parola Sıfırlama verileri şifrelenir ancak cihazlar için PIN kodunu içerir. Varsayılan olarak bu görev etkindir ve bir günden daha eski verileri siler.

Delete Aged Replication Data

 • Configuration Manager site’ları arasındaki veritabanı replikasyonunda eski verilerin silinmesi için kullanılır.

Delete Aged Replication Summary Data

 • Belirli bir süre boyunca güncelleştirilmediğinde CM veritabanından eski replikasyon özeti verilerini silmek için kullanılır.

Delete Aged Software Metering Data

 • Belirli bir süreden daha uzun süre saklanan Software Metering verileri veritabanından silmek için kullanılır.

Delete Aged Software Metering Summary Data

 • Belirli bir süreden daha uzun süre saklanan Software Metering özet datalarını veritabanından silmek için kullanılır.

Delete Aged Status Messages

 • Client Status kuralı ile belirlenen ayar baz alınarak eski status mesaj bilgilerini temizler.

Delete Aged Threat Data

 • Belirli bir süreden daha uzun süre saklanan aged Endpoint Protection tehdit verilerini veritabanından silmek için kullanılır.

Delete Aged Unknown Computers

 • Belirli bir süre boyunca konsolda Unknown olarak kalan ve herhangi bir bilgi güncellemesi olmayan bilgisayarları veritabanından silmek için kullanılır.

Delete Aged User Device Affinity Data

 • Eskimiş Kullanıcı-Bilgisayar eşleştirme bilgisini temizlemek için kullanılır.

Delete Aged Task Execution Status Messages

 • Primary Site sunucusundan başlatılan görevlere ait durum mesajlarının temizliği için kullanılır.

Delete Duplicate System Discovery Data

 • System Discovery işlemi esnasında bulunan duplicate olan sistemlerin temizlenmesi için kullanılır.

Delete Obsolete Client Discovery Data

 • Eski Client kayıtlarının veritabanından temizlenmesi için kullanılır.

Delete Orphaned Client Deployment State Records

 • Ajan dağıtım durumu bilgilerini içeren tabloyu düzenli aralıklarla temizlemek için kullanılır.

Monitor Keys

 • Configuration Manager veritabanında tablolardaki primary key bütünlüğünü izlemek için kullanılır.

Rebuild Indexes

 • CM veritabanındaki performası artırmak amacıyla database üzerinden rebuild index işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlar.

 

Not:

CM = Configuration Manager
Client = Ajan yüklü tüm bilgisayarlar (Client ve Server dahil)

Kaynak:

Reference for maintenance tasks – Configuration Manager | Microsoft Learn

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.sertactopal.com/configuration-manager-site-maintenance-tasks

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.