MDT

Unable to Validation Connection Because a Blank UNC was Specified

MDT 2010 SP1 üzerinden “Capture Task” oluşturarak referans bilgisayarın imajı alınmak istediğinde bu hata alınabilir.

ÇÖZÜM: “Capture Task” kuralınızın özelliklerine gelinir ve aşağıdaki Variable lar eklenir.

Name: Set Image Folder
Variable: ComputerBackupLocation
Value: \\Serveradi\Distribution$\Captures

Name: Set Image Name
Task Sequence Variable: BackupFile
Value: filename.wim